جرثقیل

نوشته شده در تاریخ : اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۹

جرثقیل

حمل وجابجایی خودرو،دستگاهای سنگین وسبک توسط جرثقیل انجام میگیرد.سراسری وشبانه روزی