جرثقیل

نوشته شده در تاریخ : می 9, 2020

جرثقیل

حمل وجابجایی خودرو،دستگاهای سنگین وسبک توسط جرثقیل انجام میگیرد.سراسری وشبانه روزی

.