1. خانه
  2. /
  3. سرویس ها
  4. /
  5. جرثقیل مرند

جرثقیل مرند

نوشته شده در تاریخ : می 9, 2020

جرثقیل

جرثقیل مرند : 09144927787

جرثقیل مرند ارائه دهنده انواع خدمات جرثقیل سنگین و سبک و جرثقیل حمل خودرو در مرند

حمل وجابجایی خودرو ، دستگاهای سنگین و سبک توسط جرثقیل انجام میگیرد . شبانه روزی در مرند

خدمات حمل و نقل سنگین بار و سبک بار در شرکت جرثقیل حضرتی بصورت شبانه روزی میسر میباشد .

جرثقیل امداد خودرو مرند / جرثقیل یدک کش مرند / جرثقیل ماشین بر مرند / جرثقیل حمل خودرو در مرند / جرثقیل جابجایی وسایل سنگین در مرند / جرثقیل خودروبر در مرند / جرثقیل خودروسوار در مرند

جرثقیل مرند | 09144927787

معرفی کوتاه به خدمات جرثقیل مرند : 09144927787

جرثقیل مرند

شماره تماس جرثقیل یدک کش مرند : 1893 فقط 4 رقمی

جرثقیل ابزاری است برای بلند کردن و جابه‌جایی بارهای سنگین . در گذشته جرثقیل نیروی انسان یا حیوان را به کار می‌برده‌است.

این وسیله که با تغییر شکل حرکت دورانی به حرکت مستقیم‌ الخط و استفاده از خواص اهرم‌ها می‌تواند با نیروی کم اجسام بسیار سنگین را بردارد ، از دیرباز مورد استفادهٔ بشر بوده و استفاده از آن بسیار فزونی یافته‌ است برخلاف سابق دیگر نیروهای وارد بر آن نیروی انسانی نیست بلکه از نیروهای آب و الکتریک و سایر نیروهای موجود در فیزیک استفاده می‌شود .

اجزاء اصلی هر جرثقیل عبارت از یک میلهٔ بلندی است که بر سر آن قرقره ای قرار دارد و انتهای آن به محوری استوار در بدنه ای متصل است و این محور بر پایه ای مستقر است که آن می‌تواند در حول خود حرکت دورانی کند .

علاوه بر این میله در هر جرثقیل یک طناب و چرخ بکار است که سر طناب پس از امتداد در طول میله و گذشتن از قرقره آزاد می‌شود و با چنگکی که با آن متصل است می‌تواند بارها را بردارد و سر دیگر آن به محور آن چرخ بسته شده‌است .

یعنی چرخی که با حرکت دورانی آن می‌توان طناب را به حرکت درآورد و بار را بلند کرد . تا اینجا کار دستگاه فقط بلند کردن اجسام است ، ولی چون تخلیه یک جسم همواره در نقطهٔ دیگر به‌ عمل می‌آید .

از این رو می‌باید بتواند در حول پایهٔ خود به حرکت دورانی درآید برای این منظور پایه ای که میله به آن متصل است و اجزای جرثقیل به روی آن قرار دارد طوری ساخته شده که قابل چرخش در حول خود است و برابر این چرخش بازپس از بلند شدن از نقطه‌ای در نقطهٔ دیگر فرود می‌آید. دستگاه جرثقیل‌ها امروزه بر روی ارابه‌های با چرخ بدون زنجیره یا با زنجیره چون تانک‌ها یا با چرخ‌های چون لوکوموتیو قرار دارد تا بتواند در انواع مسیرها سیر کند.

 

.